สมัครงาน

เดอะ ปาล์มการ์เด้น

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง : พนักงานขายประจำโครงการ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงาน : พนักงานขายประจำโครงการ

เดอะ ปาล์มการ์เด้น

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี สินค้า
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ลักษณะงาน : ดูแลเอกสารบัญชีการเงินของบริษัท

เดอะ ปาล์มการ์เด้น

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำโครงการ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ทุกวุฒิการศึกษา
ลักษณะงาน : แม่บ้านประจำโครงการ